Integritetspolicy för GDPR

 Hasse & Lenas Redovisning AB     

                                                     Integritetspolicy

 

Detta dokument ger information om behandling av personuppgifter inom Hasse & Lenas Redovisning AB. Vi kommer att beskriva nedan:

 

vilka personuppgifter som vi behandlar,

grunder för behandlingen,

hur länge uppgifterna sparas.

vilka rättigheter har personerna som har sina uppgifter registrerade hos oss m. m.

 

Grunden till denna policy är dataskyddsförordningen (GDPR). Förekommande begrepp tolkas enligt denna förordning.

 

Vad är en personuppgift?

 

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en nu levande person.

 

Exempel på vanliga personuppgifter:

 

personnummer

ip-adress

foto

adresser

e-post

telefonnummer

namn

röstinspelningar

film

 

Exempel på känsliga personuppgifter:

 

sexuell läggning

etniskt ursprung

politisk åsikt

hälsa

religionsåskådning

fackföreningstillhörighet

 

Parter och ansvar för behandlingen av personuppgifter

 

Hasse & Lenas Redovisning AB, 556754-2435, är en redovisningsbyrå som erbjuder en rad olika tjänster inom löneadministration och redovisningsområdet.

 

Hasse & Lenas Redovisning AB är personuppgiftsbiträde för behandling av personuppgifter som tillhandahålls från våra kunder och personuppgiftsansvarig för interna uppgifter såsom löneuppgifter och kontakter via mejl.

 

Vilka personuppgifter behandlar vi?

 

Personuppgifterna som behandlas för kunds räkning varierar beroende på uppdragsavtalet som tecknas mellan Hasse & Lenas Redovisning AB och uppdragsgivare. I enlighet med våra avtal samlar vi alltid in uppgifter om företagets ägare.

 

Vidare behandlar vi uppgifter om våra anställda och uppgifter vi får in via mejl. Kategorier av uppgifter vi behandlar är kontaktuppgifter, företagsuppgifter och ärendeuppgifter.

 

Varför behandlas personuppgifterna?

 

Uppgifterna som tillhandahålls från våra kunder samlas in för att kunna fullfölja åtaganden enligt uppdragsavtalet. Vidare behövs personuppgifterna för att uppfylla rättslig förpliktelse enligt gällande lagar för löne- och redovisningsuppdrag. Kontaktuppgifterna sparas för att löpande kunna informera om uppdraget samt för att kunna ställa eventuella frågor som rör uppdraget.

För inkomna ärenden via mejl och övriga kommunikationsvägar sparas uppgifterna för att kunna hantera ärendet och ge återkoppling.

 

Vilka delar vi personuppgifter med?

 

Personuppgifterna sparas och behandlas i ett antal program som tillhandahålls via våra underleverantörer. Dessa underbiträden har samma skyldigheter för behandling av personuppgifter som har definierats i Personuppgiftsbiträdesavtal med våra kunder.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

 

Hasse & Lenas Redovisning AB sparar personuppgifterna så länge det är nödvändigt för att uppfylla ett gällande avtal eller rättslig grund. Uppgifterna kan vidare sparas så länge det finns en kundrelation eller på grund av intresseavvägning.  Efter detta raderas alternativt anonymiseras uppgifterna inom rimlig tid.

 

Rättigheter

 

Den som har sina personuppgifter registrerade hos Hasse & Lenas Redovisning AB har rätt till att begära ett registerutdrag över informationen som har sparats hos oss. Dessutom har man rätt att få felaktiga uppgifter korrigerade och det finns även rätt att bli glömd förutsatt att inte motsatsen krävs av avtalet eller gällande lagar eller om det baseras på intresseavvägning. Skulle det visa sig att det inte finns berättigade skäl eller att intresseavvägningen är felaktig går det att invända mot behandlingen. Det finns också rätten att dra in ett samtycke.

 

Kontakt

 

Om du vill få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig eller begära en rättelse kan du kontakta oss genom följande kontaktuppgifter:

 

Hasse & Lenas Redovisning AB

Klockaregränd 1

732 32 Arboga

hasse@hl-redovisning.se

Hasse & Lenas Redovisning AB